Střelecký klub šípových zbraní Plumlov z.s.

Členství

 
VÝKONNÝ VÝBOR
 
Bedřich Korbař
předseda, trenér
Ing. Kateřina Přibylová
hospodář
Jan Korbař
člen V.V.
 
 
   
KLUBOVÉ ČLENSTVí  
Bohumil Korbař             
trenér
Ing. Jan Bosák člen
Jan Jurníček
člen do 18let
Pavla Korbařová
člen
Jaroslav Výmola
člen do 18let
Ing. Karel Musil
člen
Lukáš Baborák člen
František Baborák člen
Radka Coufalová člen
Iveta Korbařová člen
Petr Procházka                    člen
Pavel Kratochvíla člen do 18 let
Aneta Grimová člen do 18 let
Radoslav Kraváček člen
Marie Husáková člen
Blanka Výmolová člen
Karolína Provazová člen do 18 let
Karel Rozehnal ml. člen do 18 let
Dušan Řezáč člen
Denisa Sekaninová člen
Zdenek Kratochvíla trenér
Karel Rozehnal st. člen
 

Závazná přihláška členství v SKŠZ Plumlov z.s.

Jméno, příjmení *
Telefonní číslo *
E-mailová adresa *
Vaše zpráva *
Opište číslo

aktualizováno: 12.01.2022 14:35:33